Customized Online Training Program โปรแกรมออกกำลังกายออนไลน์ ที่ออกแบบให้เข้ากับคุณโดยเฉพาะ

บทความ

โภชนาการที่ดีมีส่วนสำคัญในการเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนร่างกาย และช่วยเติมพลังงานและฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมก่อนการฝึกซ้อมครั้งต่อไป

เมื่อ 04 Nov 2022 | อ่านแล้ว 182 ครั้ง

หากมีสุขภาพทั่วไปชาเขียวถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ แต่หากมีระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ จะยิ่งไปยับยั้งการทำงานของระบบทำให้เสียสมดุลยิ่งขึ้น

เมื่อ 27 Oct 2022 | อ่านแล้ว 362 ครั้ง

แบคทีเรียเหล่านี้ ก็ไม่ได้แค่ส่งผลต่อสุขภาพของช่องท้องเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งหมดของเรา

เมื่อ 23 Sep 2022 | อ่านแล้ว 315 ครั้ง

นักวิ่งที่มีการใช้งานกล้ามเนื้อมากกว่าคนทั่วไป ก็ไม่ควรละเลยการออกกำลังกายอีก 2 ประเภทเช่นกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงที่จะทำให้วิ่งได้ดีขึ้นและลดปัจจัยเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้

เมื่อ 22 Sep 2022 | อ่านแล้ว 302 ครั้ง
ท่าออกกำลังกาย
เมื่อ 29 Jun 2021 | ดูแล้ว 2,558 ครั้ง

Single Leg Knee Drive

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
รูปแสดงสัดส่วนที่ได้รับในการออกกำลังกายนี้
เมื่อ 29 Jun 2021 | ดูแล้ว 2,135 ครั้ง
เมื่อ 29 Jun 2021 | ดูแล้ว 1,744 ครั้ง
เมื่อ 29 Jun 2021 | ดูแล้ว 1,554 ครั้ง