Get Fit The Right Way สร้างขึ้นจากผู้ที่รักการออกกำลังกาย
อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่างแท้จริง

บทความ

แค่คิดจะเปลี่ยน บางทีอาจจะยังไม่พอ เราจึงจะต้องมีหลักเทคนิคในการช่วยให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นไปได้อย่างยั่งยืนค่ะ

เมื่อ 04 Aug 2020 | อ่านแล้ว 70 ครั้ง

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราอยากทำอะไรบางอย่าง หรือเลือกที่จะทำอะไรบางอย่าง? เบื้องหลังของแรงจูงใจนั้นมีอะไรขับเคลื่อนอยู่?

เมื่อ 20 Jul 2020 | อ่านแล้ว 80 ครั้ง

ร่างกายเราก็มีนาฬิกาเป็นของตัวเองค่ะ ที่แม้จะมองไม่เห็น แต่ก็ทำงานอยู่ตลอดเวลา

เมื่อ 14 Jul 2020 | อ่านแล้ว 292 ครั้ง

ท่าออกกำลังกาย

Band Drag Curl

ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 21 May 2020 | ดูแล้ว 450 ครั้ง
เมื่อ 21 May 2020 | ดูแล้ว 440 ครั้ง

Lying Toe Touch

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 21 May 2020 | ดูแล้ว 320 ครั้ง
เมื่อ 21 May 2020 | ดูแล้ว 226 ครั้ง
กรุณารอสักครู่ ...
Loading...