ท่าออกกำลังกาย

Single Leg Knee Drive

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

ข้อควรระวังในท่านี้

❌ ไม่เหมาะกับผู้ที่เสียการทรงตัวหรือทรงตัวด้วยขาข้าง
เดียวไม่ดี