ท่าออกกำลังกาย

Explosive In and Out Push Up

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

ข้อควรระวังในท่านี้

❌ หลังไม่แอ่น
❌ ก้นไม่โด่ง