โปรแกรมออกกำลังกาย

Workout of the Day Vol.2

Circuit Training
ความยาก

โปรแกรมจะเป็นลักษณะ AMRAP (As Many Round/Rep As Possible) ทำท่าแต่ละท่าตามจำนวนครั้ง และ จำนวนรอบที่กำหนด ให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด

เมื่อ 18 ก.ค. 65

Workout of the Day

Circuit Training
ความยาก
เมื่อ 23 มิ.ย. 65

Burn fat in 20mins day 1/21

Burn Fat in 20 Minutes 21 Days Challenge
20 นาที
ความยาก
หมวดหมู่
Fat loss

Day 1/21 จะนำโดยโค้ช แพร ที่จะเน้นกล้ามเนื้อช่วงบน ทำเป็นโปรแกรม AMRAP ซึ่งเป็น circuitรูปแบบหนึ่ง

เมื่อ 2 พ.ค. 65

Bodyweight Strength For Runners

unilateral circuit workout
20 นาที
ความยาก
หมวดหมู่
Strength for Runners

โปรแกรมแบบทำตามได้เลย ใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยมีท่า 1. Single leg squat 2. Superman 3. leg raise 4. Single leg glute bridge 5. Russian Twist ทำทั้งหมด 3 รอบครับ

เมื่อ 2 พ.ค. 65
ระดับความยาก
ประเภท
ระยะเวลา
หมวดหมู่