โปรแกรมออกกำลังกาย

Burn fat in 20mins day 1/21

Burn Fat in 20 Minutes 21 Days Challenge
20 นาที
ความยาก
หมวดหมู่
Fat loss

Day 1/21 จะนำโดยโค้ช แพร ที่จะเน้นกล้ามเนื้อช่วงบน ทำเป็นโปรแกรม AMRAP ซึ่งเป็น circuitรูปแบบหนึ่ง

เมื่อ 2 พ.ค. 65

Bodyweight Strength For Runners

unilateral circuit workout
20 นาที
ความยาก
หมวดหมู่
Strength for Runners

โปรแกรมแบบทำตามได้เลย ใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยมีท่า 1. Single leg squat 2. Superman 3. leg raise 4. Single leg glute bridge 5. Russian Twist ทำทั้งหมด 3 รอบครับ

เมื่อ 2 พ.ค. 65
ระดับความยาก
ประเภท
ระยะเวลา
หมวดหมู่