ท่าออกกำลังกาย

ผลการค้นหา

กรองโดย :
หน้าอก x
จำนวน 75 รายการ
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 19 Apr 2020 | ดูแล้ว 637 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 19 Apr 2020 | ดูแล้ว 718 ครั้ง
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 677 ครั้ง
ระดับ

Plank To Push Up

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามแกนกลางลำตัว หน้าอก หัวไหล่และหลังแขน

ประเภท
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 909 ครั้ง
ระดับ

Pike Push Up

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกด้านบนและหัวไหล่ โดยใช้ร่างกายตัวเองเป็นและแรงต้าน

ประเภท
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 756 ครั้ง
ระดับ

Knee Push Up

ท่าบริการกล้ามเนื้อหน้าอก แบบง่ายหรือแบบผู้หญิง สำหรับคนที่ยังทำท่าเหยียดขาตรงยังไม่ได้

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,401 ครั้ง
ระดับ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 679 ครั้ง
ระดับ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 838 ครั้ง
ระดับ

Floor Fly

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 782 ครั้ง
ระดับ

Diamond Push Up

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกด้านใน

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,057 ครั้ง
ระดับ

Box Push Up

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก โดยใช้พื้นที่ต่างระดับเพิ่มความยาก

ประเภท
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 747 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,012 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 694 ครั้ง
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 648 ครั้ง
ระดับ

Strength Band Kneeling Push Up

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก โดยใช้ร่างกายตัวเองเป็นแรงต้าน

ประเภท
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 948 ครั้ง
ระดับความยาก
ประเภท
ส่วนกล้ามเนื้อ
อุปกรณ์ที่ใช้