ท่าออกกำลังกาย

Box Push Up

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก โดยใช้พื้นที่ต่างระดับเพิ่มความยาก

เคล็ดลับในท่านี้

หลังตรงเกร็งท้อง เกร็งอกและแขนพร้อมดันขึ้น

ข้อควรระวังในท่านี้

ระวังปวดหลังจากการทำหลังแอ่น