ท่าออกกำลังกาย

ผลการค้นหา

กรองโดย :
หน้าอก x
จำนวน 47 รายการ
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 26 Feb 2021 | ดูแล้ว 12 ครั้ง
ระดับ
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 52 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 38 ครั้ง
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 47 ครั้ง
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 41 ครั้ง
ระดับ

Inchworm

ประเภท
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 60 ครั้ง
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 35 ครั้ง
ระดับ

Deep Squat And Thoracic Rotation

ท่ายืดและวอร์มข้อต่อสะโพก ต้นขาด้านใน หน้าอกและชายโครง

ประเภท
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 32 ครั้ง
ระดับ

Incline Dumbbell Fly

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 29 Jan 2021 | ดูแล้ว 42 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 29 Jan 2021 | ดูแล้ว 30 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 29 Jan 2021 | ดูแล้ว 30 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 29 Jan 2021 | ดูแล้ว 32 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 29 Jan 2021 | ดูแล้ว 34 ครั้ง
ระดับ

Flat Dumbbell Fly

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 29 Jan 2021 | ดูแล้ว 35 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 29 Jan 2021 | ดูแล้ว 43 ครั้ง
ระดับความยาก
ประเภท
ส่วนกล้ามเนื้อ
อุปกรณ์ที่ใช้
กรุณารอสักครู่ ...
Loading...