ท่าออกกำลังกาย

Barbell Floor Press with 90 Degree Leg Lift

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ