ผู้เขียน

ผู้เขียน Fit-d.com

ผู้เขียน Admin

Admin

Fit-D : Get Fit The Right Way

จำนวนบทความ 11 เรื่อง
ดูบทความ
ผู้เขียน JJ Fit-D

JJ Fit-D

Founder of Fit-D / Trainer/ EXOS / Adidas runners strength coach

จำนวนบทความ 28 เรื่อง
ดูบทความ
ผู้เขียน Jom Fit-D

Jom Fit-D

จอม ฟิตดี// Co-Founder of Fit-D Fitness Co.Ltd.// M.Sc.Sports Science (Sport Management), Chulalongkorn University, Thailand.// Certified Personal Trainer (American Council on Exercise)

จำนวนบทความ 22 เรื่อง
ดูบทความ
ผู้เขียน New Fit-D

New Fit-D

พี่นิว หนึ่งในเจ้าของฟิตดี, Master Trainer at Fit-D fitness

จำนวนบทความ 76 เรื่อง
ดูบทความ
ผู้เขียน Wow Fit-D

Wow Fit-D

ACE certified PT PN Level 1 certified Training Pregnant and Post-Patum client Senior Fitness Specialist

จำนวนบทความ 42 เรื่อง
ดูบทความ
ผู้เขียน กันต์

กันต์

Certified Personal Trainer (ACE), Bachelor degree of Sports Science, Chulalongkorn University

จำนวนบทความ 1 เรื่อง
ดูบทความ
ผู้เขียน แพร แอมเมอรี่

แพร แอมเมอรี่

ACE Certified PT, ACE Certified Health Coach, PN Level 1 certified

จำนวนบทความ 44 เรื่อง
ดูบทความ