ท่าออกกำลังกาย

ผลการค้นหา

กรองโดย :
ท้อง x
จำนวน 98 รายการ
ระดับ
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 25 Apr 2020 | ดูแล้ว 101 ครั้ง
ระดับ

Plank Twist

ประเภท
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 25 Apr 2020 | ดูแล้ว 89 ครั้ง
ระดับ
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 25 Apr 2020 | ดูแล้ว 183 ครั้ง
ระดับ
เมื่อ 25 Apr 2020 | ดูแล้ว 72 ครั้ง
ระดับ

Lying Knee Tuck

ประเภท
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 25 Apr 2020 | ดูแล้ว 125 ครั้ง
ระดับ

High Knee

ประเภท
เมื่อ 25 Apr 2020 | ดูแล้ว 174 ครั้ง
ระดับ

Cross Crunch

ประเภท
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 25 Apr 2020 | ดูแล้ว 125 ครั้ง
ระดับ

Butterfly Crunch

ประเภท
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 25 Apr 2020 | ดูแล้ว 189 ครั้ง
เมื่อ 25 Apr 2020 | ดูแล้ว 221 ครั้ง
ระดับ

Toes To Bar

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 20 Apr 2020 | ดูแล้ว 39 ครั้ง
เมื่อ 19 Apr 2020 | ดูแล้ว 117 ครั้ง
เมื่อ 19 Apr 2020 | ดูแล้ว 109 ครั้ง
ระดับ

Hanging Leg Raise

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 19 Apr 2020 | ดูแล้ว 46 ครั้ง
ระดับ

Hanging Knee Raise

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 19 Apr 2020 | ดูแล้ว 45 ครั้ง
ระดับ

Captain Chair Leg Raise

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 19 Apr 2020 | ดูแล้ว 43 ครั้ง
ระดับความยาก
ประเภท
ส่วนกล้ามเนื้อ
อุปกรณ์ที่ใช้
กรุณารอสักครู่ ...
Loading...