ท่าออกกำลังกาย

Quadruped Fitball Roll-out

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ