ท่าออกกำลังกาย

Sit-ups with Leg Adduction

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ