ท่าออกกำลังกาย

Mini Band Modified Bicycle Crunch

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ