ท่าออกกำลังกาย

ผลการค้นหา

กรองโดย :
ไหล่ข้าง x
จำนวน 35 รายการ
เมื่อ 04 Jun 2021 | ดูแล้ว 35 ครั้ง
เมื่อ 04 Jun 2021 | ดูแล้ว 22 ครั้ง
เมื่อ 04 Jun 2021 | ดูแล้ว 20 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 26 May 2021 | ดูแล้ว 37 ครั้ง
เมื่อ 26 May 2021 | ดูแล้ว 32 ครั้ง
เมื่อ 13 May 2021 | ดูแล้ว 76 ครั้ง
เมื่อ 13 May 2021 | ดูแล้ว 68 ครั้ง
เมื่อ 07 May 2021 | ดูแล้ว 51 ครั้ง
เมื่อ 07 May 2021 | ดูแล้ว 55 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 05 May 2021 | ดูแล้ว 78 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 04 May 2021 | ดูแล้ว 74 ครั้ง
เมื่อ 04 May 2021 | ดูแล้ว 64 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 04 Feb 2021 | ดูแล้ว 237 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 173 ครั้ง
ระดับ

Kettlebell Upright Row

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่และบ่า โดยใช้ Kettlebell เป็นแรงต้าน

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 113 ครั้ง
ระดับความยาก
ประเภท
ส่วนกล้ามเนื้อ
อุปกรณ์ที่ใช้