ท่าออกกำลังกาย

ผลการค้นหา

กรองโดย :
หัวไหล่ x
จำนวน 70 รายการ
เมื่อ 26 Feb 2021 | ดูแล้ว 38 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 26 Feb 2021 | ดูแล้ว 7 ครั้ง
เมื่อ 26 Feb 2021 | ดูแล้ว 19 ครั้ง
ระดับ
เมื่อ 06 Feb 2021 | ดูแล้ว 50 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 06 Feb 2021 | ดูแล้ว 38 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 06 Feb 2021 | ดูแล้ว 34 ครั้ง
ระดับ

seal jack

ประเภท
เมื่อ 04 Feb 2021 | ดูแล้ว 83 ครั้ง
ระดับ

Wall Slide

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 60 ครั้ง
ระดับ

Superman And Lat Pull Down

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหลังและก้น โดยใช้ร่างกายตัวเองเป็นแรงต้าน

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 66 ครั้ง
ระดับ

Inchworm

ประเภท
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 60 ครั้ง
ระดับ

I- Raise

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 36 ครั้ง
ระดับ

Arm Swing

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 35 ครั้ง
ระดับ
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 44 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 29 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 01 Feb 2021 | ดูแล้ว 26 ครั้ง
ระดับความยาก
ประเภท
ส่วนกล้ามเนื้อ
อุปกรณ์ที่ใช้
กรุณารอสักครู่ ...
Loading...