ท่าออกกำลังกาย

Quadruped T Spine Rotation

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ