ท่าออกกำลังกาย

Mini Band Renegade Row

เคล็ดลับในท่านี้

เกร็งลำตัวให้นิ่ง ไม่โยกไปมา

ข้อควรระวังในท่านี้

หากหลังแอ่นจะปวดหลัง