ท่าออกกำลังกาย

Strength Band Seated Front Raise

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ