ท่าออกกำลังกาย

Neutral Grip Pull Up

ระดับ
ประเภท
-
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ