ท่าออกกำลังกาย

Table

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและก้น พร้อมยืดกล้ามเนื้อหน้าอกและหัวไหล่ไปในตัว

เคล็ดลับในท่านี้

ยืดอกไม่ห่อไหล่ เกร็งก้นและท้อง

ข้อควรระวังในท่านี้

ถ้าเป็นคนหัวไหล่ตึงหลังค่อม ไม่ควรยืดจนสุด