บทความ

Real change comes from within

นักจิตวิทยาได้นำทฤษฎีแรงจูงใจมาถกเถียงกัน เกี่ยวกับแรงจูงใจที่มาจากภายนอก และแรงจูงใจที่มาจากภายใน ว่าแรงจูงใจชนิดไหน ที่จะให้ผลที่ดีกว่ากัน?

 

แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) คือแรงขับเคลื่อนในการทำพฤติกรรมของเรา เนื่องจากได้รับการกระตุ้นจากสิ่งที่อยู่รอบตัว เช่น จากการได้รับรางวัล หรือการถูกลงโทษ โดยเราเลือกที่จะทำอะไรบางอย่าง ไม่ใช่เพราะเราชอบ หรือเพราะเราอยากทำ แต่เราเลือกทำเพราะเราต้องการอะไรบางอย่าง หรือหลีกเลี่ยงผลที่ตามมา ที่เราไม่ได้ต้องการ

 

แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) คือแรงขับเคลื่อนในการทำพฤติกรรมต่างๆเพราะเรารู้สึกดีกับสิ่งที่เรากำลังทำ และอยากจะทำพฤติกรรมนั้นๆเองเพราะรู้สึก “อยาก” ทำด้วยตัวของเราเอง เป็นแรงจูงใจประเภทที่มีแนวโน้มที่จะสามารถทำให้เราเกิดการทำพฤติกรรมนั้นๆได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน มากกว่าการลงมือทำอะไรบางอย่างเพราะแรงจูงใจจากภายนอก

 

ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน และภายนอก

Extrinsic Motivation (แรงจูงใจจากภายนอก)

Intrinsic Motivation (แรงจูงใจจากภายใน)

เล่นกีฬาเพราะอยากได้รางวัล

เล่นกีฬาเพราะเราชอบกิจกรรมนั้นๆ

ทำความสะอาดห้องเพราะไม่อยากโดนพ่อแม่/คนรัก บ่น

ทำความสะอาดห้องเพราะชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตั้งใจเรียนเพราะอยากได้คะแนนที่ดี

ตั้งใจเรียนเพราะเห็นว่าหัวข้อนั้นๆน่าสนใจ

 

แล้วแบบไหนดีกว่ากัน?

จริงๆแล้วเราควรจะมีแรงจูงใจทั้งสองแบบผสมผสานกัน เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการ เพราะในบุคคลแต่ละคนก็มีการใช้แรงจูงใจทั้งสองแบบ แม้จะเป็นในระดับที่แตกต่างกันออกไป แต่แรงจูงใจของคนส่วนใหญ่ที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและยาวนานนั้น มักจะมาจากแรงจูงใจที่มาจากภายในมากกว่าภายนอก เพราะเมื่อเรามีแรงกระตุ้นจากภายในที่มากเพียงพอ เราก็จะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และมีความสุขกับกิจกรรมที่เราต้องทำในแต่ละวันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้ายที่สุด โดยเราสามารถเพิ่มแรงจูงใจที่มาจากภายในได้ โดยการหาคุณค่าและความหมาย ของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่  หาความสุข ความชอบ ในกิจกรรมที่เราทำ หรือท้าทายตัวเองด้วยการตั้งเป้าหมายที่โฟกัสในการเพิ่มทักษะของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้น มากกว่าการโฟกัสที่ผลที่จะได้รับจากภายนอก หรือแม้แต่การหากิจกรรมที่มีส่วนในการช่วยเหลือคนอื่น แม้จะเป็นเพียงเล็กน้อย ก็เป็นการกระตุ้นแรงจูงใจจากภายในที่ดีอย่างนึงเหมือนกันค่ะ

โดย แพร แอมเมอรี่

ACE Certified PT, ACE Certified Health Coach, PN Level 1 certified

เมื่อ 20 Jul 2020 | อ่านแล้ว 1,200 ครั้ง