Trainer

โค้ชจอม โศรัจ แวววิริยะ

- ประสบการณ์การทำงานสายสุขภาพและการออกกำลังกาย
เป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล (Personal Trainer) และเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่พ.ศ. 2554

Certifications:
- B.SC. Sport Science (Sport Technology), Chulalongkorn University
- M.Sc. Sport Science (Sport Management), Chulalongkorn University
- Certified Personal Trainer, American Council on Exercise (ACE)
- Certificate of Attendance, Certified Strength and Conditioning Specialist (FIT)
- Strength Coach at Asics Running Club Thailand (ARC)
- Staff Pacer at Garmin Run Club Thailand (GRC)

 

ประสบการณ์การอบรมให้กับองค์กร:

-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-มหาวิทยาลัยราชภัชอุบลราชธานี
-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
-บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
-บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด


--------------------------------------------------
"ผมรู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตัวเองรัก และรู้สึกดียิ่งขึ้น
เมื่อสิ่งที่ตัวเองรักคือการทำให้คนรอบข้างมีสุขภาพที่ดีขึ้น"

 
เพราะหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการเป็น Distric Fitness Manager ของ Fit-D Space และเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล (Personal Trainer) ทำให้ผมต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพราะการเป็นต้นแบบหรือการเป็นตัวอย่างที่ดี คือส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ตรงนี้ของผมเช่นกัน

“การที่เราจะถ่ายทอดอะไรออกไปสักอย่างหนึ่ง
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและการลงมือทำด้วยตัวเอง
เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราสื่อสารไปยังคนรอบข้างได้ดีขึ้น
เพราะฉะนั้นการอัพเดตความรู้และการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
จึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมเสมอมา”
ทั้งหมดนี่คือมุมมองเรื่องสุขภาพของผม

สำหรับวิธีดูแลตัวเอง ทุกวันนี้ผมให้เวลากับการออกกำลังกาย 5 วันต่อสัปดาห์ แบ่งเป็นวิ่ง 3-4 วันต่อสัปดาห์ และเวทเทรนนิ่ง 1-2 วันต่อสัปดาห์ในเรื่องของการกินอาหาร ผมกินผัก ผลไม้ ถั่วและนมโปรตีนสูงปั่นผสมกันทุกเช้า พยายามกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทั้ง 3 มื้อ หลีกเลี่ยงของทอดของมันและพยายามกินผักหลากสี เพียงเท่านี้เลยครับ
จอม (Jom)
จอม (Jom)
แพคเกจ PT online
Fit-D Trainer

แพคเกจ PT online