อาหาร

ชุดข้าวกล่องไก่บอนชอน Bonchon Chicken Box
ข้อมูลโภชนาการ แคลอรี่ ชุดข้าวกล่องไก่บอนชอน--bonchon-chicken-box-
ข้อมูลโภชนาการ แคลอรี่ ชุดข้าวกล่องไก่บอนชอน--bonchon-chicken-box-
1,321
Calories
ชุดข้าวกล่องไก่บอนชอน Bonchon Chicken Box

ชุดข้าวกล่องไก่บอนชอน Bonchon Chicken Box

1,321 Calories

ปริมาณอาหาร

กรุณารอสักครู่...

วิธีการเผาผลาญ 1,321 แคลอรี

อ้างอิงจากผู้หญิงอายุ 35 ที่น้ำหนัก 65 กก. สูง 170 ซม.
เดิน
472 นาที
ปั่นจักรยาน
275 นาที
วิ่ง
206 นาที
ว่ายน้ำ
147 นาที

ข้อมูลโภชนาการ

ชุดข้าวกล่องไก่บอนชอน Bonchon Chicken Box
ปริมาณของอาหาร : 1 x set
คุณค่าอาหารที่ได้รับ
Calories 1,321
Fat 81 g (65 g)*
Carbohydrate 105 g (300 g)*
Protein 45 g (50 g)*
*ปริมาณสารอาหารที่แนะนำไม่ให้รับเกินต่อวัน อ้างอิงจากคนที่ต้องการ 2,000 แคลอรี่/วัน โดยกระทรวงสาธารณสุข
แหล่งที่มา
  • Bonchon.com