อาหาร

กระท้อนทรงเครื่อง Santol with Spicy Sauce
ข้อมูลโภชนาการ แคลอรี่ กระท้อนทรงเครื่อง-santol-with-spicy-sauce
ข้อมูลโภชนาการ แคลอรี่ กระท้อนทรงเครื่อง-santol-with-spicy-sauce
205
Calories
กระท้อนทรงเครื่อง Santol with Spicy Sauce

กระท้อนทรงเครื่อง Santol with Spicy Sauce

205 Calories

ปริมาณอาหาร

กรุณารอสักครู่...

วิธีการเผาผลาญ 205 แคลอรี

อ้างอิงจากผู้หญิงอายุ 35 ที่น้ำหนัก 65 กก. สูง 170 ซม.
เดิน
73 นาที
ปั่นจักรยาน
43 นาที
วิ่ง
32 นาที
ว่ายน้ำ
23 นาที

ข้อมูลโภชนาการ

กระท้อนทรงเครื่อง Santol with Spicy Sauce
ปริมาณของอาหาร : 1 x ผล
คุณค่าอาหารที่ได้รับ
Calories 205
Fat 0 g (65 g)*
Carbohydrate 0 g (300 g)*
Protein 0 g (50 g)*
*ปริมาณสารอาหารที่แนะนำไม่ให้รับเกินต่อวัน อ้างอิงจากคนที่ต้องการ 2,000 แคลอรี่/วัน โดยกระทรวงสาธารณสุข
แหล่งที่มา
  • ประเมินโดยFit-D