อาหาร

มโนห์รา ข้าวเกรียบปู Manora Fried Crab Chips
ข้อมูลโภชนาการ แคลอรี่ มโนห์รา-ข้าวเกรียบปู-manora-fried-crab-chips
ข้อมูลโภชนาการ แคลอรี่ มโนห์รา-ข้าวเกรียบปู-manora-fried-crab-chips
90
Calories
มโนห์รา ข้าวเกรียบปู Manora Fried Crab Chips

มโนห์รา ข้าวเกรียบปู Manora Fried Crab Chips

90 Calories

ปริมาณอาหาร

กรุณารอสักครู่...

วิธีการเผาผลาญ 90 แคลอรี

อ้างอิงจากผู้หญิงอายุ 35 ที่น้ำหนัก 65 กก. สูง 170 ซม.
เดิน
32 นาที
ปั่นจักรยาน
19 นาที
วิ่ง
14 นาที
ว่ายน้ำ
10 นาที

ข้อมูลโภชนาการ

มโนห์รา ข้าวเกรียบปู Manora Fried Crab Chips
ปริมาณของอาหาร : 1 x หน่วยบริโภค 15 กรัม
คุณค่าอาหารที่ได้รับ
Calories 90
Fat 6 g (65 g)*
Carbohydrate 7 g (300 g)*
Protein 1 g (50 g)*
*ปริมาณสารอาหารที่แนะนำไม่ให้รับเกินต่อวัน อ้างอิงจากคนที่ต้องการ 2,000 แคลอรี่/วัน โดยกระทรวงสาธารณสุข
แหล่งที่มา
  • ฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์