ท่าออกกำลังกาย

Elbow Side Plank Rotation

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ