ท่าออกกำลังกาย

Glute Extension

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ