ท่าออกกำลังกาย

Lying Barbell Pull over with 90 degree Leg Lift

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ