ท่าออกกำลังกาย

Glute Bridge March

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารกล้ามเนื้อขาด้านหลัง สะโพกและก้น โดยใช้ร่างกายตัวเองเป็นแรงต้าน

เคล็ดลับในท่านี้

เกร็งท้อง ก่อนยกสะโพกขึ้น จะทำให้เกร็งก้นได้มากขึ้น
กระดกปลายเท้าและดันสะโพกขึ้น จะทำให้เกร็งก้นได้มากขึ้น

ข้อควรระวังในท่านี้

ระวังปวดหลังจากการหลังแอ่น