ท่าออกกำลังกาย

Barbell Alternating Reverse Lunges (Front Rack)

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ