ท่าออกกำลังกาย

Band Bent Knee Glute Kick Back

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารกล้ามเนื้อก้น สร้างก้นให้กลม

เคล็ดลับในท่านี้

เกร็งท้องและก้น

ข้อควรระวังในท่านี้

อย่าห่อสะบักและยื่นคอลงพื้น
อย่าหลังแอ่น หรือกระดกก้น