ท่าออกกำลังกาย

Barbell Alternating Forward Lunges (Front Racks)

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ