ท่าออกกำลังกาย

Barbell Alternating Curtsey Lunges

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ