ท่าออกกำลังกาย

Alternating Cossack Squat

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ