ท่าออกกำลังกาย

Dumbbell Bent Over Straight Arm Row

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ