ท่าออกกำลังกาย

Prone Lying Hip Extension

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ