ท่าออกกำลังกาย

Modified Pigeon Stretch

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ