ท่าออกกำลังกาย

Mini Band Squat to Abduction

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ