ท่าออกกำลังกาย

Mini Band Side Plank Hip Raise with Clamshell

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ