ท่าออกกำลังกาย

Mini Band Donkey Kick

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

ข้อควรระวังในท่านี้

เกร็งลำตัวให้หลังไม่แอ่น