ท่าออกกำลังกาย

Mini Band Single Arm Bent Over Row

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ