ท่าออกกำลังกาย

Mini Band Seated Hip Abduction

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ