ท่าออกกำลังกาย

Mini Band Kneeling Renegade Row

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ