ท่าออกกำลังกาย

jumping rope

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ