ท่าออกกำลังกาย

Deadlift to highpull

ระดับ
ประเภท
-
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ