ท่าออกกำลังกาย

Power-band Side Squat

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ