ท่าออกกำลังกาย

Fitball Weighted Pullover

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ