ท่าออกกำลังกาย

Kneeling Curl to Press

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

เคล็ดลับในท่านี้

เกร็งก้นและท้อง เพื่อล็อคแกนกลางให้นิ่ง

ข้อควรระวังในท่านี้

เลือกน้ำหนักที่สามารถยกได้โดยไม่ต้องเหวี่ยงแขน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ