ท่าออกกำลังกาย

Dumbbell Squat hold and Punch

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ