ท่าออกกำลังกาย

Prone Lying Lat Pull Down

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหลัง โดยใช้ยางยืดเป็นแรงต้าน

เคล็ดลับในท่านี้

เกร็งหลัง ยกตัวขึ้นเฉพาะด้านบนตลอดเวลา

ข้อควรระวังในท่านี้

ไม่ยกคอสูงหรือเงยหน้าขึ้นเยอะจนเกินไป